Lékařské prohlídky
Rizikové pracoviště, perioda 1x ročně (z důvodu práce v noci)
Nerizikové pracoviště, perioda 1x ročně (z důvodu práce v noci)
Řadový zaměstnanci (administrativa, mistrové, skladnice), perioda 1x za 3 roky, bez rizika, bez práce v noci
Návod

Za provedení vstupních a periodických prohlídek odpovídá mistrová.

Prohlídky dělíme na prohlídky pro rizikové a nerizikové pracoviště.

Všichni, kteří pracují v noci, absolvují prohlíky 1x za 12 měsíců.

Záznamy o prohlídkách  jsou uložené u mistrových.

Zaměstnanci, kteří nepracuji v noci (administrativa, mistrové, skladnice) absolvuji lékařskou prohlídku 1x za 5 let do 50. let věk a nad 50 let 1x za 3 roky

Zácvik
Školení pro rok 2009
Formuláře k likvidaci pracovních úrazů

Kompletní formuláře k likvidaci pracovních úrazů najdete v sekci ke stažení

Doplnění lékařských prohlídek
Nerizikové pracoviště, perioda 1x za 3 roky (bez práce v noci)
Rizikové pracoviště, perioda 1x za 3 roky (bez práce v noci)