Ceník

Při vstupním jednání se zákazníkem je po provedení vstupního auditu navržená základní hodinová sazba, která se pohybuje v rozmezí od 440 – 490,- Kč vč. DPH za každou započatou hodinu, dle obtížnosti a objemu zakázky.  Cena za hodinu obsahuje veškeré náklady spojené s plněním  této smlouvy vyjma nákladů vynaložených na dopravu zhotovitele

Pokud to není výslovné přání zákazníka nevyužívám paušální platbu a zákazník tak platí pouze za vykonanou práci s tím, že rozsah fakturovaných hodin musí zákazník vždy odsouhlasit

Na požádání zákazníka je po zpracování výchozího auditu vypracována podrobná cenová nabídka

U zákazníků, kteří chtějí využít nabízené služby jednorázově (např. provedení školení zaměstnanců, vyšetření smrtelného pracovního úrazu apod.) jsou ceny stanoveny smluvně na základě osobního jednání dle rozsahu a náročnosti zakázky.