Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 Zák.309/2006 Sb., platnost do 9.11.2017
Odborná způsobilost Koordinátora BOZP na staveništi podle § 10 zákona č.309/2006 Sb., platnost do 30.5.2019
Certifikát k odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platnost do 12.12.2019