O firmě

Firma se zabývá odborným poradenstvím v oboru bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP),

Činnost firmy byla zahájena již v roce 1992, kdy byly prováděné práce ještě kumulovány s požární ochranou a od roku 1995 se zabývám již výhradně bezpečnostní práce. 

Své služby poskytuji převážně dlouhodobě, na základě smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, nebo na základě smlouvy o dílo jednorázově, popřípadě na základě smlouvy o kontrolní činnosti, či jiné dohody. 

Nabízených služeb trvale využívá téměř desítka organizací na Sokolovsku, Karlovarsku, Chebsku a Plzeňsku v oblasti školství, zdravotnictví, stavebnictví, strojírenství a textilního průmyslu. Jednorázově nabízených služeb využilo a využívá za uplynulých 20 let téměř 90 organizací. Nejvzdálenejším zákazníkem je Základní a mateřská škola ve Velharticích v Jižních Čechách a společnost Amádeus spol. s.r.o. provozující OD DELTA v Liberci, nejstarším zákazníkem je společnost Česda s.r.o. v Libavském Údolí a Nejdecká česárna vlny a.s. v Nejdku u Karlových Var.

Za dobu mé praxe jsem se přímo podílel na šetření 12 smrtelných pracovních úrazů a několika desítek "vážných" pracovních úrazů s trvalými následky.

V roce 2006 vznikla společnost 3CE s.r.o., kde jsem jedním z jednatelů a která se zabývá poradenskou činností v oblasti BOZP.

Současně se specializuji na problematiku BOZ ve školství a řešení školních úrazů. Pravidelně přednáším tuto problematiku na Národních institutech dalšího vzdělávání při funkčních studiích pro vedoucí pracovníky ve školství.

Kontakt
Petr Deraha
Karlovy Vary, Modenská 291/22
WWW:http://www.deraha.cz
Mobil:+420 608 414 767
E-mail:deraha@seznam.cz